Монгол Улсын өндөр настны хүн ам зүй, эдийн засгийн идэвх, нийгэм, эдийн засгийн байдал, орон сууцны нөхцөлд сүүлийн 10-20 жилд гарсан өөрчлөлт, нөлөөлсөн нийгэм, эдийн засгийн хүчин зүйлийг улс, аймаг, нийслэлийн хэмжээнд тодорхойлсон. Энэ үндсэн дээр өндөр настны талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд үнэлгээ өгч, цаашид баримтлах бодлогын чанартай санал, зөвлөмж гаргасан.

Catalogy ID: D3
Repeats: Тогтмол бус
Price: 8000 тєг

2010 Population and Housing Census
KEY FIGURES
  • GROSS DOMESTIC PRODUCT -1.6 (%) In the first 9 months of 2016, compared to same period of the previous year
  • UNEMPLOYMENT RATE 9.4 (%) in the third quarter of 2016
  • INFLATION RATE 1.1 (%) as of December 2016, compared to the same period of the previous year
  • MONGOLIAN GENERAL GOVERNMENT BALANCE -3667.8 (billion togrog) by the end of 2016
  • EXTERNAL TRADE TOTAL BALANCE 1559.4 (million US dollar) by the end of 2016
See more
Population of the World
Population of Mongolia
This div will be turned into a dynamic clock
More
UN DATA
For you

Government III building, Baga toiruu - 44,
Ulaanbaatar -11, Mongolia
Phone : (976-11)-326414
Fax : (976-11)-324518
E-Mail :