Монгол Улсын өндөр настны хүн ам зүй, эдийн засгийн идэвх, нийгэм, эдийн засгийн байдал, орон сууцны нөхцөлд сүүлийн 10-20 жилд гарсан өөрчлөлт, нөлөөлсөн нийгэм, эдийн засгийн хүчин зүйлийг улс, аймаг, нийслэлийн хэмжээнд тодорхойлсон. Энэ үндсэн дээр өндөр настны талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд үнэлгээ өгч, цаашид баримтлах бодлогын чанартай санал, зөвлөмж гаргасан.

Catalogy ID: D3
Repeats: Тогтмол бус
Price: 8000 тєг

2010 Population and Housing Census
UN DATA
For you

Government III building, Baga toiruu - 44,
Ulaanbaatar -11, Mongolia
Phone : (976-11)-326414
Information phone : 1900-1212
Fax : (976-11)-324518
E-Mail :