Хүн ам, орон сууцны 2010 оны улсын тооллогын дүнд үндэслэн хийж байгаа сэдэвчилсэн судалгаануудын нэг нь "Өрх, гэр бүлийн байдал " гэсэн судалгаа юм. Энэхүү сэдэвчилсэн судалгаанд Монгол Улсын өрхийн тоо, бүтэц, ам бүлийн тоо, түүнд гарсан өөрчлөлт, хүн амын гэрлэлтийн өнөө үеийн төрх байдал, сүүлчийн жилүүдэд гарсан өөрчлөлт, тэдгээрт нөлөөлсөн хүчин зүйлийг тодорхойлсон.

Catalogy ID: D4
Repeats: Тогтмол бус
Price: 8000 тєг

2010 Population and Housing Census
UN DATA
For you

Government III building, Baga toiruu - 44,
Ulaanbaatar -11, Mongolia
Phone : (976-11)-326414
Information phone : 1900-1212
Fax : (976-11)-324518
E-Mail :