"Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд" сэдэвчилсэн судалгаанд Монгол Улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хүн ам зүй, нийгэм эдийн засгийн болон ахуйн нөхцөлийн үзүүлэлтийг цогцоор судлан тодорхойлж, цаашид анхаарах бодлогын асуудлыг тодруулан тусгасан.

Catalogy ID: D5
Repeats: Тогтмол бус
Price: 8000 тєг

2010 Population and Housing Census
UN DATA
For you

Government III building, Baga toiruu - 44,
Ulaanbaatar -11, Mongolia
Phone : (976-11)-326414
Information phone : 1900-1212
Fax : (976-11)-324518
E-Mail :